Odbiorcy usług ICM TV

Uniwersytet Warszawski
Szkoła Główna Handlowa
Akademia Medyczna
Politechnika Warszawska
   
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Instytut Wysokich Ciśnień PAN
Krajowy Punkt Kontaktowy
   
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Boomerang)
Carolina Medical Center

ICM TV pracuje na sprzęcie kupionym dzięki projektowi Platon współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego